Фильтрум в таблетках — инструкция по применению

Инструкция по применению фильтрума в таблетках, описание действия препарата, показания к применению таблеток фильтрума, взаимодействие с другими лекарствами, применение фильтрума (таблетки) при беременности. Инструкции:
Торговое название: Фильтрум®
Международное название: Нет
Лекарственная форма: Таблетки 400мг.
Показания к применению:
Атс классификация:
A Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм
A07 Антидиарейные препараты; средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника
A07B Энтеросорбенты
A07B C Прочие энтеросорбенты
Фарм. группа:
Прочие кишечные адсорбенты. Код АТС:А07ВС.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света, месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения:
2 года. Не использовать позже срока , указанного на упаковке .
Условия продажи: Без рецепта.
Описание: Таблетки темно-коричневого цвета, с серовато-коричневыми вкраплениями, двояковыпуклой капсуловидной формы с риской.

Состав фильтрума в таблетках

Активное вещество фильтрума

Одна таблетка содержит: лигнин гидролизный (полифан) , (в пересчете на 100 % вещество) 0,4 г.
Бір таблетканың құрамында: гидролизді лигнин (полифан), (100 % затқа шаққанда) 0,4 г.

Вспомогательные вещества в фильтруме

Одна таблетка содержит: поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (повидон), кальция стеарат, кроскармеллоза натрия (примеллоза).
Бір таблетканың құрамында: төменгі молекулярлы медициналық поливинилпирролидон (повидон), кальций стеараты, натрий кроскармеллозасы (примеллоза).

Показания к применению таблеток фильтрума

 • острые отравления лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем
 • пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия (в составе комплекскной терапии)
 • гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией
 • гипербилирубинемия и гиперазотемия (печеночная и почечная недостаточность)
 • пищевая и лекарственная аллергия
 • профилактика хронических интоксикаций у работников вредных производств
 • дәрілік препараттармен, алкалоидтармен, ауыр металдардың тұздарымен, алкогольмен жедел уланулар
 • тамақтың уытты жұқпаларында, сальмонеллезда, дизентерияда (кешенді емнің құрамында)
 • айқын уыттанулармен қатар жүретін іріңді-қабынбалы ауруларда
 • гипербилирубинемия және гиперазотемия (бауыр және бүйрек жеткіліксіздігінде)
 • тамақтан және дәріден аллергияда
 • зиянды өндірістің жұмыскерлердегі созылмалы уыттануларда.

Противопоказания фильтрума в таблетках

 • индивидуальная непереносимость препарата
 • обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атония кишечника
 • препаратты жеке көтереалмаушылықта
 • асқазан және он екі елі ішектің ойық жара ауруының асқынуы, ішек атониясында

Побочные действия таблеток фильтрума

Редко :
 • аллергические реакции
 • запор
 • нарушение всасывания витаминов, кальция
Сирек :
 • аллергиялық реакциялар
 • іш қатуы
 • витаминдер, кальций сіңуінің бұзылуы

Особые указания к применению

Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами, при соблюдении правил раздельного приема.

Беременность и лактация
Нет ограничений в применении.

Особенности влияния на способность управлять автомобилем или потенциально опасными механизмами
Не влияет.
Препаратты басқа дәрілік заттармен кешенді ем құрамында бөліп қабылдау ережесін сақтаған жағдайда ғана қолдануға болады.

Жүктілік және лактация
Қолдануға шектеулер жоқ.

Автомобиль немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері
Әсер етпейді.

Дозировка и способ применения

В качестве дезинтоксикационного средства у взрослых и детей с 0 месяцев при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения. Внутрь, детям до 6 лет - предварительно измельчить и растворить в 5-10 мл воды очищенной за час до еды и приема других лекарственных средств. Доза препарата зависит от возраста, массы тела и тяжести заболевания, средняя разовая доза составляет для детей от 0 мес. до 6 мес. - 1/4 таблетки 3 раза в день; от 6 мес до 1 года – ½ таблетки 3 раза в день; 1 - 3 года - ½ - 1 таблетку 3 раза в день; 4-7 лет - 1 таблетку 3-4 раза в день; 7-12 лет -1-2 таблетки 3-4 раза в день; для взрослых - 2-3 таблетки 3-4 раза в день.

Длительность лечения при острых состояниях 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях до 14-21 дней. Повторные курсы должны проводиться только по рекомендации врача.
Шығу тегі әртүрлі экзогенді және эндогенді уыттануларда ересектер мен жаңадан туылған нәрестелерге уытсыздандыратын зат ретінде . Ішуге, 6 жасқа дейінгі балаларда - алдын ала үгітіп, ас ішерден және басқа дәрілік заттарды қабылдаудан бір сағат бұрын 5-10 мл тазартылған суда еріту керек.

Препараттың дозасы жасқа, дене салмағына және аурудың ауырлығына қарай, орташа бір реттік доза жаңа туылғанннан 6 айлық нәрестеге дейін - 1/4 таблетканы күніне 3 рет; 6 айдан 1 жасқа дейінгілерге – ½ таблеткадан күніне 3 рет; 1 - 3 жас - ½ - 1 таблеткадан күніне 3 рет; 4-7 жас - 1 таблеткадан күніне 3-4 рет; 7-12 жас -1-2 таблеткадан күніне 3-4 рет; ересектер үшін - 2-3 таблеткадан күніне 3-4 рет. Емдеудің ұзақтығы жедел жағдайларда 3-5 күн, аллергиялық ауруларда және созылмалы уыттануларда 14-21 күнге дейін. Қайталанатын курстар тек дәрігердің кеңесінен кейін ғана жүргізілуі керек.

Взаимодействие с лекарствами

Возможно, снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь препаратов.
Бір мезгілде ішке қабылданатын препараттардың емдек әсері төмендеуі мүмкін.

Передозировка фильтрумом в таблетках

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Лигнин не всасывается в желудочно-кишечном тракте, полностью выводится из кишечника в течение 24 ч.
Лигнин асқазан-ішек жолдарынан сіңбейді, ішектен 24 сағат ішінде шығарылады.

Фармакодинамика

Фильтрум® - природный энтеросорбент, состоящий из продуктов гидролиза компонентов древесины - полимера лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропана и гидроцеллюлозы.

Обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием.Связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза.
Фильтрум® - табиғи энтеросорбент, ағаш компоненттері - лигнин полимері гидролизінің өнімдерінен тұратын, оның құрылымды элементтері фенилпропан және гидроцеллюлоза туындылары болып табылады. Жоғары сорғыш белсенділігі бар және арнайы емес уытсыздандыратын әсері бар.

Патогенді бактерияларды және бактериялық уыттарды, дәрілік препараттарды, уларды, ауыр металдардың тұздарын, алкогольді, аллергендерді, сондай-ақ зат алмасу заттарының кейбір өнімдерін, оның ішінде билирубин, холестерин, мочевинаны эндогенді токсикоздан дамуына жауапты метаболиттерді байланыстырады және организмнен шығарады.

Упаковка и форма выпуска

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.
Поливинилхлоридті үлбірден және мөрленіп басылатын алюминийлік фольгадан жасалаған пішінді ұяшықты қаптамада 10 таблеткадан. 1 немесе 5 пішінді ұяшықты қаптама медицинада қолданылуы жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон пәшкеде.